Tu możesz zamówić kompleksową usługę
w zakresie oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich, obejmującą m.in.:

 • analizę potrzeb
 • zidentyfikowanie wymagań prawnych
 • dobór akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium badawczego z odpowiednim zakresem akredytacji
 • wycenę procesu certyfikacji (procesu potwierdzenia zgodności w formie deklaracji)
 • przygotowanie wniosków i innych dokumentów wymaganych przez jednostki certyfikujące
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji zgodnie z wymaganiami ustawodawstwa Unii Celnej lub ustawodawstwa krajowe Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy, Mołdawii
 • przygotowanie zakładu produkcyjnego do audytu
 • wsparcie merytoryczne w trakcie audytu certyfikującego wraz z tłumaczeniem ustnym
 • przygotowanie zakładu do corocznych inspekcji (jeśli takie inspekcje są przewidziane przez schemat certyfikacji)
 • przygotowanie informacji prawnych dotyczących zasad oznakowania wyrobów oraz informacji dla konsumenta
 • wsparcie merytoryczne po zakończeniu procesu certyfikacji w przypadku zapytań związanych z posiadanymi certyfikatami ze strony partnerów wschodnich lub organów państwowych
 • praktyczne wskazówki dotyczące wyboru firmy-rezydenta Unii Celnej, która mogłaby pełnić funkcję upoważnionego przedstawiciela producenta
 • zakup norm i innych dokumentów normalizacyjnych na rynkach wschodnich (norm międzypaństwowych GOST, rosyjskich GOST R, białoruskich STB, ukraińskich DSTU itp.)
 • tłumaczenie dokumentacji na potrzeby procesu certyfikacji z zastosowaniem terminologii obowiązującej w normach danego kraju i zgodnie z wymaganiami jednostek certyfikujących
 • opracowanie umowy z upoważnionym przedstawicielem zgodnie z wymaganiami ustawodawstwa przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów stron umowy.

Powyższa lista przedstawia najczęściej wykonywane usługi i nie jest wyczerpująca.

Współpraca z CERTEXPERT pozwoli Ci sprawnie przeprowadzić certyfikację oraz uniknąć niepotrzebnych kosztów, związanych np. z załatwianiem zbędnych dokumentów.

Schemat współpracy

Zapytanie
Wycena
Umowa
Opracowanie dokumentacji
Badania/audyt
Gotowy certyfikat

 Wieloletnie doświadczenie na rynku certyfikacji oraz współpraca z jednostkami certyfikującymi
posiadającymi bardzo szeroki zakres akredytacji
gwarantują bezproblemowe przeprowadzenie każdego projektu certyfikacyjnego.

1-1-2016-minpromtorg-instytut-lekow-moskwa-szkolenie-gmp
2013-konferencja-ocena-zgodnosci-wyrobow-unia-celna
1-3-2013-szkola-biznesu-politechniki-warszawskiej-dyplom-2
2003-bvqi-sgh-audytor-wewnetrzny-iso-9001_14001_18001
2010-kurs-dla-ekspertow-audytorow-bialorus
2013-akademia-normalizacji-fr-kurs-karta-charakterystyki
2003-certyfikat-eksperta-ministerstwa-zdrowia-fr
2007-kurs-dla-ekspertow-audytorow-moskwa
2008-kurs-dla-ekspertow-audytorow-bialorus

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY