Firma CERTEXPERT jako jedyna w Polsce prowadzi kompleksowe, dopasowane do potrzeb klienta

specjalistyczne szkolenia

Szkolenia z zakresu:

  • oceny zgodności wyrobów w ramach systemu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan)
  • oceny zgodności wyrobów w ramach systemu oceny zgodności Ukrainy oraz (w zależności od specyfiki firmy i produkowanych wyrobów) szkolenia z zakresu oceny zgodności wyrobów w ramach krajowego systemu Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu

Zamów szkolenie dla swoich pracowników, aby

  • uzyskać aktualne, szczegółowe informacje o systemie oceny zgodności wyrobów na rynkach wschodnich
  • otrzymać wskazówki przydatne przy zawieraniu kontraktów oraz planowaniu dostaw na rynki wschodnie
  • zapoznać się z praktycznymi aspektami potwierdzenia zgodności w poszczególnych państwach członkowskich Unii Celnej, a także na Ukrainie
  • zrozumieć wymagania ustawodawstwa obowiązującego na rynkach wschodnich w zakresie oceny zgodności wyrobów oraz zasady współpracy z jednostkami certyfikującymi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY